EQpack förvärvar Pripac

EQpack har förvärvat samtliga aktier i Pripac Asia ltd, Hong Kong och rättigheterna till varumärket i Sverige. Staffan Winberg och Eva Kong, tidigare anställda i bolaget, fortsätter i bolagen som tidigare. Genom förvärvet kan EQPack nu även erbjuda design, konstruktion och sourcing av alla typer av konsumentförpackningar. EQPack har sedan tidigare stärkt upp sin egen…