Henrik Andersson, Produktion, Design

Dir: +46 (0)16 – 15 02 70 förnamn.efternamn@eqpack.se

Carina Acimovic, Inköp, Orderadministratör

Dir: +46 (0)16-15 02 72 förnamn.efternamn@eqpack.se

Staffan Winberg, Försäljning

Dir: +46 (0)16-15 02 76 förnamn.efternamn@eqpack.se

Mob: +46 (0)70-558 35 89

Kent Normelli, Försäljning

Dir: +46 (0)16-15 02 78 förnamn.efternamn@eqpack.se

Mob: +46 (0)76-800 95 00

Johan Tjernell, VD / Ägare

förnamn.efternamn@eqpack.se

Mob: +46 (0)76-9484949